Tájékoztató a 2023/2024. tanévre felvetteknek

Kedves Leendő Hallgatónk!

Köszöntjük Önt a Károli Gáspár Református Egyetem Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar hallgatói között!

Tájékoztatjuk, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kara 2023. szeptember 1-jétől az alábbi helyszínen folytatja a képzési tevékenységét:

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.

 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a 2023/2024. tanévre szóló beiratkozással kapcsolatos teendőiről:

Beiratkozási helyszínek:

 1. Budapesti képzések: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.,

 

A beiratkozás időpontjai - BUDAPEST

Képzés

Munkarend

Időpont

Terem

Emberi erőforrások BA

NAPPALI,

LEVELEZŐ

2023. szeptember 4., hétfő

14.00 óra

II. emelet

204. terem

Gazdálkodási és menedzsment BA

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Szociális munka (Budapest)

Szociálpedagógia (Budapest)

Ápolás és betegellátás (ápoló)

II. emelet

203. terem

 

Kérjük, hogy a fentieknek megfelelően pontosan érkezzen! A beiratkozás gyors és zökkenőmentes lebonyolítása érdekében az alábbi dokumentumokat hozza magával:

 • 2 db igazolványkép (hátoldalára kérjük felírni nevét, képzését olvashatóan),
 • eredeti nyelvvizsga-bizonyítvány + másolata, (amennyiben rendelkezik vele)
 • eredeti érettségi bizonyítvány/oklevél + másolata,
 • személyazonosító igazolvány + másolata,
 • lakcímkártya + másolata,
 • adószám, TAJ szám + másolata,
 • számlavezető bank megnevezése, bankszámlaszáma
 • amennyiben rendelkezik felsőfokú oklevéllel (és ez alapján nyert felvételt) eredeti
 • oklevél (magyar – angol) + másolata (magyar – angol).
 • Amennyiben a felvételi eljárás során többletpontra volt jogosult, akkor a többletpontra jogosultságot megalapozó dokumentum(ok) másolatát is kérjük csatolni!

Amennyiben Ön külföldi állampolgár, akkor a fentieken kívül szükséges

 • a tartózkodási engedély és
 • a nemzetközi biztosítási kártya (és ezek másolata).

Az igazolványkép feltöltése a NEPTUN rendszerben is szükséges a beiratkozást megelőzően az alábbi módon:

 • Igazolványkép feltöltés kérvény leadása

 

 

Beiratkozás csak személyesen, a fent felsorolt dokumentumok hiánytalan bemutatásával és a 2023/2024. tanév 1. félévére kiírt önköltség – a NEPTUN egységes tanulmányi rendszerben történő - teljesítésével lehetséges!

Hallgatói jogviszonyának és a tanulmányi előmenetelének nyomon követésére az Egyetem a NEPTUN egységes tanulmányi rendszert (továbbiakban: NEPTUN) használja. A NEPTUN felhasználó nevét és a jelszavát a felvételi döntésről szóló e-mail üzenetben küldtük meg Önnek 2023. augusztus 29-én. Amennyiben ezt az e-mailt nem kapta meg, kérjük jelezze a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus levelezési címre.

A BEIRATKOZÁS ELŐTT
KÉRJÜK, AKTIVÁLJA TANULMÁNYI PROFILJÁT A NEPTUN-BAN!

A NEPTUN-ba történő belépéshez szükséges kezdeti jelszó első alkalommal az Ön születési dátuma pontok nélkül, csak a 8 számjegy és előtte egy "Ne" szócska (NeÉÉÉÉHHNN). Ezt a kezdeti jelszót belépés után kötelező megváltoztatni. Amennyiben már a KRE-n folytatott tanulmányokat és a kapott NEPTUN kódja ezzel megegyezik, úgy az Ön által beállított jelszóval tud belépni.

A beiratkozási dokumentumokat (beiratkozási lap, képzési szerződés/állami ösztöndíj elfogadásáról szóló nyilatkozat, stb.) a Tanulmányi Osztály fogja Önnek kinyomtatni, melyeket a beiratkozáskor kell ellenőriznie és aláírnia!

A papíralapú beiratkozást követően az első félévének aktiválását a Tanulmányi Osztály fogja elvégezni, a későbbi félévekben a hallgatónak ezt magának kell megtennie. Tantárgyait és a kurzusait csak ezt követően tudja felvenni!

Amennyiben a 2023/2024. tanév 1. (őszi) félévét szüneteltetni (passziválni) szeretné, akkor erre csak a papíralapú beiratkozáskor, kérelem benyújtásával van lehetősége! Az erre vonatkozó kérvényt az alábbi linken találja.
https://geszk.kre.hu/index.php/hallgatoinknak/kerelmek-nyomtatvanyok.html

 

 

 

 

PÓTBEIRATKOZÁS

Amennyiben a fent megadott beiratkozási napon nem tud megjelenni, akkor pótbeiratkozásra – különeljárási díj megfizetése mellett – az alábbiak szerint lesz lehetősége:

Pótbeiratkozás ideje:

2023. szeptember 5 – 8.

Helye: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132., Tanulmányi Osztály

A pótbeiratkozás különeljárási díj megfizetésére kötelezett, amit a felvételt nyert jelentkezőnek a Neptun Tanulmányi Rendszerben a beiratkozást megelőzően kell kiírnia és megfizetnie!

Pótbeiratkozásra csak az előre (!) megfizetett különeljárási díj ellenében van lehetőség!!

Figyelem! A kecskeméti képzési helyre felvételt nyert „hallgatóinknak” a fenti időszakban Budapesten van lehetősége pótbeiratkozásra!

Amennyiben beiratkozási kötelezettségét elmulasztja, kizárólag új felvételi eljárással kerülhet be ismét az Egyetemre (ld. KRE SZMSZ III. Hallgatói Követelményrendszer - Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 30. § (2), (3), (4) bekezdéseit)!

 1. ÖNKÖLTSÉG MEGFIZETÉSE

Amennyiben Ön önköltséges képzésre nyert felvételt, akkor a beiratkozásra kizárólag a 2023/2024. tanév 1. (őszi) félév önköltségének megfizetése után, annak igazolásával kerülhet sor!

A 2023. évi általános (és pót) felsőoktatási felvételi eljárásban önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatók által a 2023/2024. tanév 1. (őszi) félévében fizetendő önköltség összege:

Képzés neve

2023/2024. tanév 1. (őszi) félév önköltsége

Emberi erőforrások BA alapképzési szak nappali munkarend

235.000 Ft

Gazdálkodási és menedzsment BA alapképzési szak, nappali munkarend

240.000 Ft

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzési szak, nappali munkarend

200.000 Ft

Emberi erőforrások BA alapképzési szak levelező munkarend

220.000 Ft

Gazdálkodási és menedzsment BA alapképzési szak levelező munkarend

225.000 Ft

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzési szak levelező munkarend

200.000 Ft

Ápolás és betegellátás alapképzési szak – ápoló szakirány (nappali és levelező munkarend)

300.000 Ft

Szociális munka alapképzési szak

(nappali, levelező munkarend, minden képzési hely)

225.000 Ft

Szociálpedagógia alapképzési szak

(nappali, levelező munkarend, minden képzési hely)

225.000 Ft

Diakónia alapképzési szak

(levelező munkarend, Budapest)

157.500 Ft

A képzés önköltségét kizárólag a NEPTUN-on keresztül tudja befizetni!

Az önköltség és a térítési díjak befizetésének technikai részleteit a következő oldalon találja meg: 

http://www.kre.hu/portal/index.php/neptun.html

A banki átutalás elindítását követően – munkaszüneti napokat is figyelembe véve – általában a következő munkanapon a gyűjtőszámlán jelenik meg az átutalt összeg.

A hallgató a 2023/2024. tanév 1. (őszi) félévre megállapított önköltség összegét – a részletfizetési kedvezményt kérők esetén az első részletet – a

2023. évi pótfelvételi eljárásban felvettek (nappali, levelező):

2024. szeptember 1. (péntek) 14.00 óráig

köteles megfizetni, teljesítetté tenni a NEPTUNBAN, figyelembe véve a fent leírtakat.
Figyelem! A NEPTUN nem egyenlíti ki magától az aktív tételeket, ez a hallgató feladata és felelőssége!

Részletfizetés iránti kérelem

A részletfizetési kedvezmény iránti kérelem leadási határideje a NEPTUN-ban 2023. augusztus 31. (csütörtök) 23:59 óra.

A Részletfizetési kérelem 2023/24/1 kérvény a NEPTUN-ban az „Ügyintézés – Kérvények menüponton a Kitölthető kérvények” fülön található meg.

Kérelmeket a határidő lejárta után nem áll módunkban elfogadni!

A részletfizetési kérelem elutasítása esetén, annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az önköltség fennmaradó 50%-át be kell fizetnie.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a hallgató minden bejelentkezett – aktív státuszú – félévben köteles megfizetni az adott félév önköltségének teljes összegét, függetlenül attól, hogy vett-e fel tantárgyat, kurzust, illetve, milyen mértékben teljesítette a tanulmányait a félév során.

Számlaigénylés

Az aktuális számlaigénylési tájékoztató feltöltésre került a honlapra és a NEPTUN belépési felületére a Hírekhez és a Letölthető dokumentumokhoz is:

https://neptun.kre.hu/hallgato/login.aspx

A számlaigénylő kérelem megküldés határideje: 2023. augusztus 21. (hétfő) 23:59

 • Az elkészült számlák elektronikusan is elérhetőek a Neptunban a Pénzügyek / Számlák alatt.
 • Utólagos számlaigénylés nem lehetséges!
 • FIGYELEM! A KORÁBBI IDŐSZAK GYAKORLATÁTÓL ELTÉRŐEN A GYŰJTŐSZÁMLÁS BEFIZETÉSSEL MÁR TELJESÍTETT NEPTUN KIÍRÁSRA VONATKOZÓ MUNKÁLTATÓI SZÁMLAIGÉNYLŐT NEM ÁLL MÓDUNKBAN BEFOGADNI, AZAZ MÁR BEFIZETETT PÉNZÜGYI TÉTELRE (ÖNKÖLTSÉG, KÖLTSÉGTÉRÍTÉS, SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEK) UTÓLAG NEM IGÉNYELHETŐ SZÁMLA.


Önköltség visszafizetése hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén

 • Ha a hallgató a regisztrációs héten vagy azt megelőzően jelenti be, hogy megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát, és a félévre megállapított önköltséget befizette, kérelmére a befizetett önköltséget vissza kell fizetni.
 • Amennyiben ezt a regisztrációs hetet követően a szorgalmi időszak 3. hetéig (2023. szeptember 23. szombat) teszi meg, úgy a félévre megállapított önköltség 10%-át levonva, a befizetett összeget részére vissza kell fizetni, vagy a következő félévi önköltség összegébe be kell számítani.
 • Egyéb esetekben a befizetett önköltség nem igényelhető vissza, kivéve, ha a hallgatói jogviszony szüneteltetésére egészségügyi okokból került sor. Ebben az esetben az orvosi igazolás és a hallgató kérelme alapján a félévre megállapított önköltség 10%-át levonva, a befizetett összeget részére vissza kell fizetni.
 • A fentiektől minden egyéb esetben a befizetett önköltség az Egyetemet illeti.

 

 1. DIÁKHITEL INFORMÁCIÓK

A Diákhitel Központ Zrt. által kínált kedvező kamatozású, szabad felhasználású Diákhitel1-ről, valamint a képzési költségek finanszírozására fordítható kamatmentes Diákhitel2-ről bővebb információt itt olvashat:
https://diakhitel.hu/golyavagyok/

 

Diákhitel szórólap

Amennyiben a képzés önköltségét Diákhitelből kívánja finanszírozni, akkor arra csak a Diákhitel2 alkalmas. A NEPTUN rendszerben a kiírt önköltséghez a Diákhitel2 szerződésszámának rögzítési határideje:

2023. szeptember 1. (péntek) 12:00 óra.

A Diákhitel Központ szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatók elérhetők a Kar honlapján, továbbá a Neptun Tanulmányi Rendszer belépő felületén is!

 

 1. MAGYAR ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJ NYILATKOZAT

Ha Ön állami ösztöndíjjal támogatott képzésre nyert felvételt, akkor a beiratkozás feltétele, hogy a beiratkozáskor nyilatkozik a képzés feltételeinek vállalásáról.

A magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos információk és dokumentumok elérhetőek az alábbi linkeken: 

https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij

továbbá a Kar honlapján a Hallgatóinknak menüpontban, illetve a Neptun Tanulmányi Rendszer belépő felületén.

Kérjük, hogy a beiratkozás előtt a fenti dokumentumokat mindenképpen tanulmányozza át!

 

 1. KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉS

Amennyiben Ön kollégiumi elhelyezést szeretne igénybe venni, akkor annak igénylésére NEPTUN-ban van lehetősége:

2023. augusztus 1. napjától 2023. augusztus 10. napján 16 óráig.

A „Kollégiumi felvételi kérelem első évfolyamos hallgatók részére 2023/24/1” kérvény 2023. augusztus 1-jétől elérhető a Neptun rendszerbe történt belépést követően az Ügyintézés/Kérvények menüpontban.  A kérelmet a Neptun rendszerben lehet kitölteni, valamint a szükséges csatolmányokat is ott kell feltölteni.

 

 1. ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉS, FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ

Az egyetemi tanulmányok során a fogyatékosság igazolásáról, a fogyatékosság miatt igénybe vehető kedvezményekről az alábbi, hallgatóinknak készült összefoglalóból tájékozódhat. Célunk, hogy támogassuk fogyatékossággal élő hallgatóinkat egyetemi életükben, tanulmányaikban.
http://www.kre.hu/portal/index.php/hallgatoknak/fogyatekossaggal-elok.html

 

 1. TŰZVÉDELMI MEGELŐZŐ ISMERETEK HALLGATÓK RÉSZÉRE

https://portal.kre.hu/index.php/home/tuzvedelem/kre-tuzvedelmi-megelozo-ismeretek-hallgatok-reszere.html

TOVÁBBI TANULMÁNYI INFORMÁCIÓK

EGYETEMI TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGEK:

Budapesten: 2023. szeptember 4. (hétfő) 10.00 óra
Helyszín: Budapesti Kálvin téri Református Templom
(1091 Budapest, Kálvin tér 7.)

Nagykőrösön: 2023. szeptember 10. (vasárnap) 10.00 óra
Helyszín: Nagykőrösi Református Templom
(2750 Nagykőrös, Szabadság tér)

Kecskeméten: 2023. szeptember 15. (péntek)
Helyszín: Kecskeméti Református Templom
(6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.)

 

A 2023/2024. tanév 1. (őszi) félév időbeosztása:

Regisztráció és bejelentkezés:

2023. szeptember 4. (hétfő) 16:00 - 2023. szeptember 17. (vasárnap) 23:59

Tantárgyfelvételi időszak:

2023. szeptember 4. (hétfő) 16:00 - 2023. szeptember 17. (péntek) 16:00

Szorgalmi időszak:

2023. szeptember 4. (hétfő) – 2023. december 16. (szombat)

Az első tanítási nap

nappali munkarendben: 2023. szeptember 11.

levelező munkarendben: 2023. szeptember 15.

Emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakok, kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés levelező tagozaton órarend szerint.

A levelező munkarendű SZOCIÁLIS MUNKA, SZOCIÁLPEDAGÓGIA ÉS DIAKÓNIA alapképzések konzultációs hétvégéi, minden képzési helyszínen:

 

1.

2023. szeptember 15-16.

2.

2023. szeptember 29-30.

3.

2023. október 13-14.

4.

2023. november 10-11.

5.

2023. december 8-9.

 

A fenti konzultációs hétvégéken felül a szakmai készség- és személyiségfejlesztő tréning külön időpontban kerül megszervezésre!

 

A levelező munkarendű ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS (ÁPOLÓ) alapképzés konzultációs hétvégéi:

 

1.

2023. szeptember 15-16.

2.

2023. szeptember 29-30.

3.

2023. október 13-14.

4.

2023. november 10-11.

5.

2023. november 24-25.

6.

2023. december 8-9.

 

Vizsgaidőszak:

2023. december 16. (szombat) – 2024. február 3. (szombat)

A tanév részletesebb időbeosztását megtalálja a Kar honlapján a Hallgatóinknak/Tanév rendje menüpontban https://geszk.kre.hu/index.php/hallgatoinknak/tanev-rendje.html.

 

 

A beiratkozással kapcsolatos kérdéseit e-mailben vagy telefonon is felteheti a Tanulmányi Osztály munkatársai részére:

Ügyfélfogadási idő:

Budapesti képzési helyszín

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132., I. emelet 106.

Hétfő

13.00 – 15.00

Kedd

8.30 – 12.00

--

Szerda

Csütörtök

8.30 – 12.00

Péntek

8.30 – 11.00

12.30 – 14.00

Szombat

8.30 – 12.00

--

 

A Tanulmányi Osztály szombati ügyfélfogadása a szorgalmi időszakban az alábbi szombati napokon:

Szeptember 16.

Szeptember 23.

Szeptember 30.

 

Október 7.

Október 14.

Október 21.

Október 28.

November 11.

November 25.

 

 

December 9.

 

 

 

 

Kecskeméti képzési helyszín

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14., VI. épület

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

10.00 — 13.00

Ügyfélfogadás: a kecskeméti képzések esetében KECSKEMÉTEN,

pénteki napon csak a levelezős konzultációs hétvégéken.

Ügyfélfogadási időn kívül tanulmányi ügyintézés a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen lehetséges

Budapest, 2023. augusztus 29.

Kucsák Erzsébet
tanulmányi osztályvezető
Károli Gáspár Református Egyetem
Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar
Tanulmányi Osztály

 

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

Galéria

 

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ