Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzési szak

Szakirány: 
marketingkommunikáció

Szakképzettség: 
felsőfokú közgazdász-asszisztens marketingkommunikáció szakirányon

Kereskedelem és marketing BA szakon történő továbbtanulás esetén 90 kredit (3 félév) számítható be a kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzési szakon folytatott tanulmányokból.

Képzési idő: 4 félév, ebből a 4. félév szakmai gyakorlat

Képzés helye: Budapest

Képzési forma és finanszírozás: 
A szakon nappali és levelező képzésen is elérhetőek állami ösztöndíjas helyek.

Azok a hallgatók, akik önköltséges képzésre nyertek felvételt és 1. helyen a KRE-t jelölték meg, Károli Ösztöndíjra pályázhatnak.

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére; alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területén vezetői, nagyobb vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi tevékenységet folytatni.

A marketingkommunikáció szakirányon lehetőség nyílik a megszerzett ismeretek és kompetenciák bővítésére és különleges ismeretek és kompetenciák elsajátítására (pl. marketing szakterületei, üzleti kommunikációs módszerek, a reklám- és médiakutatás területei, az integrált marketingkommunikációs tervek kidolgozása, a reklám jogi, etikai, és esztétikai követelményei).

Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében, a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében, valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

Oklevél megszerzéséhez szükséges nyelvtudás:
Az oklevél megszerzésének feltétele alapszintű szakmai nyelvtudás. A nyelvtudás elsajátítható a képzési programban szereplő idegen nyelvi tárgyak teljesítésével, ezért az oklevél megszerzéséhez nem szükséges nyelvvizsga.

További információ a Tanulmányi Osztályon kapható.

Következő események
Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

Galéria

 

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ