Átvétel más intézményből

I. ÁTVÉTEL ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

 1. Átvételi kérelmet adhat be, aki hazai (vagy külföldi) felsőoktatási intézményben megkezdett alapképzési (BA/BSC) szintű tanulmányait a KRE-GESZK azonos (ekvivalens) szakán kívánja folytatni.
 2. Átvétel kizárólag azonos képzési területen belül és azonos szintű képzések között kérhető.
 3. Átvétel kérelmezhető az őszi vagy a tavaszi tanulmányi félévre.
 4. Átvételi kérelem benyújtására a hallgatónak más felsőoktatási intézményből akkor van lehetősége, ha a hallgatói jogviszonya elbocsátás, fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt meg, ill. a kötelező elbocsátás vagy kizárás feltételei sem állnak fenn.
 5. Átvétel feltétele, hogy a hallgató az átvételi döntést követő beiratkozásig folyamatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen, ellenkező esetben az átvételről szóló döntését a KRE-SZEK a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 57. § (6) bekezdésének megfelelően visszavonja.
 6. Állami ösztöndíjas képzésre történő átvétel feltétele, hogy a KRE-GESZK rendelkezzen üres (megüresedett) állami ösztöndíjas hellyel.
 7. Az elbocsátó felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokból – az előrehaladástól függetlenül – alapképzésben
  • 7 féléves képzés esetén maximum 140 kreditet,
  • 8 féléves képzés esetén maximum 160 kreditet

fogad be az Egyetem.

 

II. A KÉRELEM ÉS MELLÉKLETEI

 1. Az átvételi kérelmet formanyomtatványon az alábbi mellékletek csatolásával kell benyújtani:
 • az átvételi kérelem indoklása,
 • hallgatói jogviszonyigazolás,
 • az addigi tanulmányokat igazoló leckekönyv hiteles másolata (vagy hitelesített kreditigazolás)
 • az érettségi bizonyítvány másolata,
 • a nyelvvizsga(k) másolata (ha van),
 • önéletrajz,
 • a közösségi-, illetve szakmai tevékenység igazolása (ha van).
 1. Ha külföldi felsőoktatási intézményből kíván átjelentkezni, akkor a kérelemhez szükséges csatolni az adott felsőoktatási intézmény által kiállított okirat másolatát, amelyből megismerhető a külföldi felsőoktatási intézmény jogállása, az adott képzés képzési területe és tanulmányi programja (tanterve).
 2. Amennyiben külföldi közoktatási vagy felsőoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik, akkor minden esetben szükséges az okirat továbbtanulási célú befogadása.

 

III. A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE, MÓDJA

2024/2025. tanév 1. (őszi) félévre: 2024. augusztus 23., péntek

2024/2025. tanév 2. (tavaszi) félévre: január 17., péntek

A kérelmet a mellékelt dokumentumokkal együtt papíralapon

személyesen vagy postai úton:

Károli Gáspár Református Egyetem

Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar

Tanulmányi Osztály
1132 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.

VAGY

Elektronikus úton: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

IV. AZ ELJÁRÁS IDŐTARTAMA

A Kari Tanulmányi Bizottság (továbbiakban Bizottság) a beérkezett kérelmeket legkésőbb szeptember 15 / február 15-ig bírálja el.

 

V. AZ ÁTVÉTELRŐL SZÓLÓ DÖNTÉS

 1. A beérkezett kérelmeket a tanulmányi osztály vezetője (illetve az általa megbízott munkatárs) formai szempontból ellenőrzi.
 2. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén a tanulmányi osztályvezető a kérelmező hallgatót elektronikus úton, maximum 3 munkanap hiánypótlási határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel.
 3. A hiánypótlási határidő elmulasztása esetén a Bizottság a kérelmet a rendelkezésre álló dokumentumok, adatok alapján bírálja el.
 4. Az átvételről a Bizottság határozat formájában dönt, amelyet postai és elektronikus úton megküld a kérelmező hallgató részére.
 5. Az átvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak méltányossági alapon sincs helye.

 

 VI. AZ ÁTVÉTELRŐL SZÓLÓ DÖNTÉS UTÁNI TEENDŐK

 1. Az átvétel a Károli Gáspár Református Egyetem Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar átvételről szóló döntését követően a beiratkozással jön létre.
 2. A beiratkozásra őszi félév esetén szeptember 15-ig, tavaszi félév esetén február 15-ig van lehetőség!
 3. Az átvételről szóló döntés kézbesítése után a Tanulmányi Osztály elektronikus úton tájékoztatja a hallgatót a beiratkozás napjáról és a beiratkozással kapcsolatos tudni valókról.
 4. Az átvételt nyert hallgató a beiratkozáskor köteles az átjelentkezéshez benyújtott valamennyi dokumentum eredeti példányát bemutatni.
 5. Átvétel esetén a KRE-GESZK az átvett hallgató beiratkozása után az átvételről szóló határozatát és az átvételről szóló döntést követő beiratkozás dátumát megküldi az elbocsátó felsőoktatási intézmény részére. Kérjük, hogy az elbocsátó felsőoktatási intézményben a döntés kézhezvételét követően NE szüntesse meg a hallgatói jogviszonyát!

 

 VII. KÜLFÖLDI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBŐL TÖRTÉNŐ ÁTVÉTELRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

 1. Ha külföldi felsőoktatási intézményből kíván átjelentkezni, akkor a kérelemhez szükséges csatolni az adott felsőoktatási intézmény által kiállított okirat másolatát, amelyből megismerhető a külföldi felsőoktatási intézmény jogállása, az adott képzés képzési területe és tanulmányi programja (tanterve).
 2. Külföldi felsőoktatási intézményből az a hallgató vehető át, aki hiteles magyar fordításban okirattal igazolja, hogy legalább egy lezárt féléve van, vagy egy félévre előírt tanulmányi kötelezettségének maradéktalanul eleget tett (kreditrendszerű képzésben legalább 30 teljesített kredittel rendelkezik).
 3. Amennyiben külföldi közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvánnyal vagy külföldi felsőoktatási intézményben szerzett oklevéllel rendelkezik, akkor minden esetben szükséges az okirat továbbtanulási célú befogadása, amely kérelmet a Felvételi Bizottsághoz az átvételi kérelemmel egyidőben kell benyújtani.
 4. Külföldi felsőoktatási intézményből történő átvételre abban az esetben van lehetőség, ha a Tanulmányi Bizottság megállapítja, hogy alapképzés esetén
  • a külföldön szerzett érettségi bizonyítványt továbbtanulási céllal befogadta és
  • az átvételi kérelem (és a csatolt dokumentumok) megfelel az általános átvételi követelményeknek.

 

Budapest, 2024. június 3.
KRE GESZK Tanulmányi Osztály

Következő események
Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

Galéria

 

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ