Egészségpolitikai Kutatóintézet

A Szociális és Egészségtudományi Kar Kari Tanácsa a 2020. február 17-i ülésén döntött az Egészségpolitikai Kutatóintézet létrehozásáról, melyet a Szenátus 2020. február 26-án fogadott el.

Az Egészségpolitikai Kutatóintézet vezetője Dr. Mogyorósi András.

A Kutatóintézet létrehozásának az volt a célja, hogy egységes rendszerbe kezelje az orvos- és egészségtudomány képzési terület kutatóprogramjait és kutatási pályázatait, továbbá, hogy elmélyítse a tudományos élet és a felsőoktatás kapcsolatait.

Tervezett tevékenységi körök:
•    pályázati finanszírozású kutatások végzése,
•    tudományos anyagok, tanulmányok készítése a Kutatóintézetben folyó tudományos kutatások témaköreiben,
•    az Egészségtudományi Intézetben zajló kutatások eredményeinek tudományos kiadványokban történő publikációja,
•    oktatási, oktatásmódszertani segédanyagok kiadása,
•    kimagasló eredményeket elért Hallgatók ösztöndíjas támogatása.

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

Galéria

 

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ