Oklevélátadó a Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Karon
Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzés a GESZK-en
 Egyházi vezetés és gazdálkodás szaktanácsadó szakirányú továbbképzés
<a href=Napi biztatás" />

1 2 3 4


Oklevélátadó a Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Karon

A Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar 2024. június 29-én tartotta oklevélátadó ünnepségét a Dunamelléki Református Egyházkerület Püspöki Hivatalának Dísztermében. Az ünnepségen sikeres tanulmányaik befejezését igazoló oklevelet vehettek át a hallgatók emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, szociálpedagógia és szociális munka alapképzési szakokon, kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzésen.

Tovább...

Egyetemünk 3 sportágban indul az Európai Egyetemi Játékokon

Az Európai Egyetemi Játékok (EUG) Európa egyik legnagyobb sporteseménye, a résztvevők létszámát tekintve a világ 3. legnagyobb multisport eseménye, ahol európai egyetemek hallgatói mérik össze tudásukat különböző sportágakban. Az esemény különlegessége, hogy a résztvevők a felsőoktatási intézményüket képviselik a versenyeken.

Tovább...

A Dr. Kováts J. István Alapítvány pályázati felhívása

A Dr. Kováts J. István Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet a Károli Gáspár Református Egyetem bármely hallgatója részére az alábbiak szerint:
- a HTK hallgatói részére szabadon választott teológiai témában Tudományos Diákköri (TDK) dolgozat megírására;
- a KRE ÁJK, BTK, GESZK és PK hallgatói részére Dr. Kováts J. István életéhez és munkásságához kapcsolódó Tudományos Diákköri (TDK) dolgozat megírására.

Tovább...
banner

Egyházi vezetés és gazdálkodás szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

A korábbi kedvező beiskolázási adatokat és a nagyfokú érdeklődést figyelembe véve 2024 szeptemberétől újra meghirdetjük a három féléves Egyházi vezetés és gazdálkodás szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakunkat. A Károli Gáspár Református Egyetem Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kara a szak elvégzését jellemzően lelkipásztoroknak, intézményfenntartó egyházközségek elöljáróinak, illetve egyházi intézmények vezetőinek kínálja. Az egyetem számos elismert vezető professzora, továbbá minisztériumok, a Református Szeretetszolgálat, a Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevőszék szakembereinek közreműködésével történik az oktatás, amely egy félévben 5 szombati napot vesz igénybe. A képzés az egyházi intézményeknél folyó pénzügyi, jogi, vezetői kompetenciák fejlesztését szolgálja.

Tovább...
gyermekvédelmi konferencia előadás képe

Gyermekvédelmi konferencia Kecskeméten a KRE-GESZK szervezésében

A szociális ágazat gyermekvédelmi területének aktuális kérdéseit vitatták meg szerdán a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar Szociális Munka és Diakónia Intézete, valamint az Állam- és Jogtudományi Kar Kálvin János Keresztyén Szociális Kutatóműhelye által szervezett konferencián a kecskeméti városházán. Az esemény szervezésében közreműködött Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (ESZII) is.

Tovább...

Lélek által vezetett élet – pünkösdi gondolatok

János evangéliumában így olvashatunk arról, hogyan tett Jézus Krisztus ígéretet a Szentlélek eljövetelével kapcsolatban: „Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz” (Jn 14,15–17) Ez az ígéret teljesedett be az első pünkösdkor, amikor eljött a Szentlélek és kitöltetett a tanítványokra: „Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak” (ApCsel 2,1–4).

Tovább...

Következő események
Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

Galéria

 

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ