Október elsején tartja intézményünk az Egyetem Napját
Megjelent a Károli Magazin legfrissebb száma!
Tudományos publikációkat támogat a Károli Kiválósági Alap
A Károli a 4. legjobb felsőoktatási intézmény
<a href=Napi biztatás" />

1 2 3 4 5


Október elsején tartja intézményünk az Egyetem Napját

Prof. Dr. Trócsányi László rektor kezdeményezésére 2022. október elsején kerül megrendezésre a Károli Egyetem Napja. Az ünnepi rendezvény időpontja utal az Országgyűlés által 1993. október elsejei hatállyal elfogadott előterjesztésre, mely a Károli Gáspár Református Egyetem megalapítását kodifikálta.

Tovább...

Megjelent a Károli Magazin legfrissebb száma!

A Károli Gáspár Református Egyetem hivatalos hallgatói folyóiratának – új köntösbe öltözött – legfrissebb, őszi száma már elérhető kari épületeink közösségi tereiben, illetve kiadványaink között online formában is olvasható.

Tovább...

Testnevelés kötelező kritériumtantárgy

Tisztelt Hallgatók!
A Károli Gáspár Református Egyetem a 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévétől bevezette a kötelező testnevelést az alapképzésben, osztatlan képzésben és felsőoktatási szakképzésben 2022/2023. tanévben tanulmányaikat nappali munkarendben megkezdő hallgatók részére.

Tovább...

Egyetemi tanári kinevezések egyetemünkön

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § (3) bekezdése alapján - a kultúráért és innovációért felelős miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára Novák Katalin köztársasági elnök 2022. szeptember elsejével

Tovább...

A lelkészeknek, egyházban dolgozóknak is hasznos képzéseket nyújt a KRE új kara

Mozaikszavaink tengerében ismét újabbal ismerkedünk. Ugyanis augusztus elejétől indul a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) legfrissebb képzési programja, a Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar, a GESZK. A karon szervezik az egyházi intézmények vezetői és lelkészei számára az egyházi gazdálkodási és vezetési továbbképzési szakot. A dékán, Mészáros József bensőséges hangulatú, magas színvonalú oktatást ígér, ahol a tanítási rendszer eredményességéhez a nívós pedagógiai munka is hozzájárul.

Tovább...

2022/2023. tanév Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Az Szociális és Egészségtudományi Kar nemzeti felsőoktatási ösztöndíj bírálatára létrehozott Bizottsága a Károli Gáspár Református Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatában foglaltak szerint értékelte a 2022/2023. tanévre meghirdetett Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj felhívására beérkezett hallgatói pályázatokat és az alábbi sorrendet állapította meg:

Tovább...

Theolingua – egyetemünk államilag elismert egyházi szaknyelvi vizsgája

A Theolingua kétnyelvű, államilag elismert egyházi szaknyelvi vizsgarendszert a KRE Idegen Nyelvi Lektorátusának nyelvtanárai dolgozták ki, illetve működtetik. Az egyházi szaknyelv felekezetileg semleges, egy ökumenikus szaknyelvi nyelvvizsga, amely az egyház által, a hitéletben használt szókincset kéri számon.

Tovább...

Következő események


Napi biztatás

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont