30 éves a Károli Gáspár Református Egyetem

2023. február 24. és október elseje között magyar és idegen nyelvű konferenciákkal, jubileumi kötettel, számos programmal emlékezünk intézményünk fennállásának 30. évfordulójára. A jubileumi emlékév során nemcsak az elmúlt három évtizedre, hanem az ezt megelőző időszakra, a református felsőoktatás gyökereire, az intézményt létrehívó lelkületre és küldetéstudatra is emlékezünk.

A Károli Gáspár Református Egyetem a nagy múltú református kollégiumok hagyományait folytatva végzi nevelői, oktatói szolgálatát. Az egyetem 1993-as megalapításakor döntő szerepet játszott Dr. Hegedűs Loránt református lelkész, a Dunamelléki Egyházkerület akkori püspökének keresztyén tradícióra és a református hitvallásra vonatkozó mély meggyőződése, miszerint szükség van református felsőoktatási intézményre.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata 1993. február 24-i ülésén, az alábbi ige szellemében döntött a Károli Gáspár Református Egyetem megalapításáról: „Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való.” (Hóseás 4,6). Az Országgyűlés 1993. október elsejei hatállyal fogadta el azt az előterjesztést, amely az egyetem megalapítását kodifikálta.

A széles körű összefogásnak és szakmai támogatásnak köszönhetően született meg az egyetemi rangú Teológiai Akadémiára építve és a Nagykőrösön működő Tanítóképző Főiskolai Karral összekapcsolva, majd a Bölcsészettudományi Karral kiegészülve a Károli Gáspár Református Egyetem. Az intézmény első ünnepélyes tanévnyitóját 1993. október 11-én, a Ráday Kollégium dísztermében tartották. Intézményünk első rektora Benda Kálmán akadémikus, Széchenyi-díjas történész, a Dunamelléki Egyházkerület egykori levéltárosa volt.

A 30 éves évfordulóra szerveződő rendezvénysorozat nyitóünnepségére a Magyarországi Református Egyházzal történő társszervezésben kerül sor. A Zsinati emlékülésre 2023. február 24-én 9:30-14.00 között kerül sor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Az emlékülés során Hit és Tudomány címmel a köszöntők, emlékezések mellett tiszteletünket fejezzük ki a múlt nagyjainak és köszönetet mondunk a velünk élő kiválóságainknak.

Az emlékülés részletes programja hamarosan olvasható lesz honlapunkon.

Következő események
Napi biztatás

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont