Kétnapos kari tanácskozás Berekfürdőn

A Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar 2024. január 30-31-én Berekfürdőn kétnapos kari tanácskozást tartott. A tanácskozás célja a kar oktatói összetartozásának megerősítése, kari célok kijelölése, és felkészülés a várható szakmegújítási és akkreditációs időszakra.

A tanácskozást Koncz Tibor esperes úr áhítattal és Molnár János főgondnok úr rövid köszöntővel nyitotta meg, egyúttal meghívva a kart a környék református középiskoláinak meglátogatására. Mészáros József dékán úr ismertette a kar helyzetét, az elért eredményeket és az előttünk álló feladatokat. Ezt követően Vajda Norbert docens úr tartott előadást előbb a TÉR rendszeréről, amit párbeszéd kísért a szükséges oktatói teendőkről és a kialakítandó kari prioritásokról. Második előadásában kari minőségbiztosítási vezetőként már az intézményi akkreditációs folyamat lépéseinek feladatai kerültek előtérbe. Ebben a folyamatban a kari vezetőkre és a szakfelelősökre hárul a nagyobb teher, de mindenkinek ki kell vennie a részét.

Késő délutánra maradtak az intézetek elkülönült megbeszélései, ahol a képzések fejlesztése, és más intézeti ügyek kerültek terítékre.

Az első munkanap a HÖK munkabeszámolójával zárult, megismertetve az oktatói kart az önkormányzat munkájával, eredményeivel.

A második napon a nemzetközi kapcsolatokról, oktatói és hallgatói pályázatokról tartott ismertetőt Simay Attila docens úr, kari Erasmus koordinátor, illetve a hallgatói lemorzsolódás kezelésére és a tehetséggondozás érdekében indított programról beszélt Kovács Róbert dékánhelyettes úr és Fazekas Elek tanársegéd úr.

Érdekes vita alakult ki a kevésbé képzett hallgatók helyzetbe hozásáról. Végül Kádasné V. Nagy Éva docens asszony elvállalta, hogy koordinálja a kar oktatóinak erőfeszítéseit e hallgatói csoport megsegítésére, célzott kurzusok tartására.

Az ősztől újonnan induló rekreáció és életmód alapképzési szak szakfelelőse, Fritz Péter docens úr mutatta be a képzést, a képzés oktatóit, a képzésben rejlő lehetőségeket.  

A nap és a kihelyezett kari eseménysorozat Tolnai Ágnes, főiskolai tanár, PK dékánhelyettes asszony, MAB szakértő előadásával és gyakorlatával zárult az ETE várható bevezetéséről és a mikrotanúsítványok lehetőségeiről.

Mintegy 40-en vettek részt személyesen a programon. Akik nem tudtak eljönni, Teamsen kapcsolódtak be az előadásokba, beszélgetésekbe. Oktatóink nagyon elégedettek voltak a programmal, és azzal a kéréssel távoztak, hogy ezeket az alkalmakat rendszeressé kell tenni. A kétnapos együttlétben jobban megismertük egymást, valamint a kar problémáit, a lehetőségeket, a teendőket.

Kétnapos kari tanácskozás Berekfürdőn - fotó Kétnapos kari tanácskozás Berekfürdőn - fotó Kétnapos kari tanácskozás Berekfürdőn - fotó Kétnapos kari tanácskozás Berekfürdőn - fotó

Következő események
Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

Galéria

 

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ