Beszámoló a 26. Partiumi Tudományos Diákköri Konferencián való részvételről és eredményekről

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem minden évben megszervezi a Partiumi Tudományos Diákköri Konferenciát, amelyre idén május 5-én került sor, 2019 óta először ismét személyes jelenléttel. A PTDK célja a Kárpát-medencében élő egyetemi hallgatók tudományos kutatási tevékenységének támogatása és fellendítése, a tantervi képzésnél magasabb szintű, tudományos igényű tevékenység ösztönzése.

Ezen a külföldi megmérettetésen idén a Károli Gáspár Református Egyetem Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Karának két hallgatója is részt vett, konzulenseik pedig az Állam- és Jogtudományi Kar oktatói. A hallgatók és felkészítő tanáraik, valamint a dolgozatok témái:

Kovári Lilien (II. évfolyam, emberi erőforrások szakos hallgató)

Dolgozat címe: A foglalkoztatottság és az oktatáspolitika kapcsolata (Gazdaságtudomány 3. szekció)

Konzulens: Dr. Szabó Imre Szilárd

Bruder Márton (III. évfolyam, emberi erőforrások szakos hallgató)

A dolgozat címe: Gazdaságos és környezetbarát energiaforrás: a nukleáris hulladék újrahasznosítása (Gazdaságtudomány 3. szekció)

Konzulens: Dr. Dancsi Katalin

A két hallgató azonos szekcióban versenyzett egy nagyon erős mezőnyben, és habár helyezést nem értek el, de mindkettőjük 80% feletti teljesítményt nyújtott, amelyet a zsűri elnöke is kiemelt a szekció munkájának összegzésekor.

A hallgatókat Miklósné Dr. Zakar Andrea intézetvezető asszony kísérte el a versenyre, aki a Gazdaságtudomány 2. szekció zsűritagjaként is részt vett a konferencián.

Köszönjük hallgatóinknak és a felkészítő tanároknak a munkáját, valamint gratulálunk a részvételhez és az eredményekhez. Reméljük, hogy a következő években is eredményes szereplésről számolhatunk be a Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia kapcsán.

Következő események


Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

Galéria

 

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ