Egyetemi tanári kinevezések egyetemünkön

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § (3) bekezdése alapján - a kultúráért és innovációért felelős miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára Novák Katalin köztársasági elnök 2022. szeptember elsejével

  • Dr. habil. Homicskó Árpád Olivért, a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék tanszékvezető-helyettes egyetemi docensét, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánhelyettesét,
  • Dr. habil. Kecskés Andrást, a Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet egyetemi docensét,
  • Dr. habil. Szuchy Róbert oktatási rektorhelyettest, a Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék tanszékvezető-helyettes egyetemi docensét és
  • Dr. habil. Udvary Sándort, a Polgári Eljárásjogi Tanszék tanszékvezetőjét


egyetemi tanárrá nevezi ki.

 

Az egyetemi tanári kinevezésről szóló határozat a Magyar Közlöny 2022. évi 143. számában olvasható.

Következő események
Napi biztatás

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont