Bedekovics Péter

egyetemi tanársegéd
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve:
Tudományág:
Disszertáció címe:

Felsőfokú tanulmányok
2021-jelenleg Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Doktori Iskola, doktori tanulmányok. Kutatási terület: gyakorlati teológia (ifjúsági munka) és vezetéstudomány
2021: Pünkösdi Teológiai Főiskola, gazdaságtudományi területen szerzett posztgraduális oklevél – Keresztény értékrendű vezető szakirányú továbbképzésen
2017: New College, Edinburghi Egyetem, MTh diploma Bibliatudomány mesterképzésen
2016: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, MDiv diploma teológus-lelkész osztatlan mesterképzésen
2010-2011 King’s College, Londoni Egyetem, teológia és vallástudomány – ösztöndíjas tanulmányok

További végzettség
2016: Magyarországi Református Egyház, lelkészképesítő vizsga

Jelenlegi munkaadó
Károli Gáspár Református Egyetem

Kar
Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar

Intézet
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet

Tanszék
Üzleti Tudományok, Vezetés és Szervezés Tanszék

Beosztás
egyetemi tanársegéd

További munkatapasztalat

Egyetemi oktatói tapasztalat
2022- Károli Gáspár Református Egyetem Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar, Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet, Üzleti Tudományok, Vezetés és Szervezés Tanszék, egyetemi tanársegéd
2021- Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék, óraadó oktatói feladatok ellátása PhD hallgatóként
2021-2022 Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék, óraadó oktató
2018-2021 Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, vendégoktató különböző kurzusokon (témák: játék az ifjúsági munkában, konfirmáció, misszió a fiatal felnőttek között, tinédzserek és fiatal felnőttek katekézise)

Egyházi szolgálat 
2022- Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközség, lelkipásztor
2020-2022 Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi lelkész (párhuzamosan Budapesti Református Egyetemi Misszió is)
2018-2022 Budapesti Református Egyetemi Misszió, vezető egyetemi lelkész (2020-tól párhuzamosan Károli Gáspár Református Egyetem is)
2018-2019 MRE Zsinati Ifjúsági Iroda, ifjúsági irodavezető
2017-2018 Budapest-Budai Református Egyházközség, ifjúsági lelkész
2015-2016 Csengeri Református Egyházközség, segédlelkész
2013: Ausztráliai Magyar Református Egyház, North-Fitzroy-i Magyar Református Gyülekezet, Melbourne, Ausztrália – a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasaként, exmisszus segédlelkész
2009-2011 St Mary’s Fetcham, Church of England, Fetcham, Egyesült Királyság, ifjúsági munkás

Felsőoktatási tapasztalat
4 év

Oktatott tárgyak
Egyházismeret (kötelező - GESZK) HR kompetencia és ösztönzésmenedzsment (kötelező - GESZK) Érték alapú vezetés egyházi intézményekben (kötelező - GESZK) Felnőtté válás és kommunikáció a társas kapcsolatokban (szabadon választható - GESZK, ÁJK) Fiatalokkal határhelyzetben: táborozás, nomád élet - ifjúsági munka blokkhét (kötelező, HTK)

Egyéb szakmai tevékenységek
Felnőttképzési oktatói tapasztalat 2018- Református Ifjúsági Vezetőképzés, tréneri és lelkészi szolgálat 2012- Magyar Cserkészszövetség – kerületi őrvezetőképzés, központi, regionális és kerületi segédtisztképzés, vezetői továbbképzések: tréner, mentor, képzésszervező
Tudományos tagság
2021- MTA Veszprémi Területi Bizottság Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudomány Szakbizottság Teológiai Munkabizottsága – tag
2022- KRE Lónyay Menyhért Gazdaság- és Vezetéstudományi Kutatóműhely – tag
Kutatócsoportban való részvétel
2022- A fenntartható környezetet, gazdaságot, társadalmat és békét biztosító 21. századi világrendről c. kutatási projekt, Károli Gáspár Református Egyetem Lónyay Menyhért Gazdaság- és Vezetéstudományi Kutatóműhely, kutató és titkár
Szakdolgozati témavezetés
2022: Illés Bence (Emberi Erőforrások BA, KRE GESZK)
Doktori cselekményben való részvétel
2021. november 25., jegyzőkönyv vezetése, Sitku Tibor “A fowleri hitfejlődés-elmélet bemutatása, értékelése és lehetséges felhasználási módjai a gyakorlati teológiában” című doktori értekezéstervezetének műhelyvitája, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Doktori Iskola
Fontosabb előadások
2022. május 13. “A vezető személyének és működésének jelentősége az egyén és a közösség tanítványi növekedésében, különös tekintettel a fiatal felnőttekre” – eddigi doktori kutatási eredmények bemutatása, KRE Lónyay Menyhért Gazdaság- és Vezetéstudományi Kutatóműhely, online
2021. november 5. “Hétköznapi tanítványság – Mennyire élhető meg mai egyetemistaként az Újszövetség etikája?”, Hit és Tudomány konferencia, MTA Veszprémi Területi Bizottság Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudomány Szakbizottság Teológiai Munkabizottsága, Veszprém
2020. december 3. “Lelkinevelés a cserkészetben“, Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottsága, online
2019. május 8. Bedekovics Péter – Püski Dániel – Szabó András, “És hol vannak a huszonévesek?“, Együtt a hit útján – Gyülekezetpedagógiai konferencia és könyvbemutató, Budapest
2018. szeptember 27-28. Bedekovics Péter – Siba Balázs, “Youth work in Hungary“ [“Ifjúsági munka Magyarországon” – angol nyelven], “What education-related research is important for Protestant Churches in Europe?” – A consultation between church representatives and researchers, International Network for Research and Development of Confirmation and Christian Youth Work, Berlin, Németország
2018. május 3. “Van-e nyelve az angyaloknak?“, Az Ókori Keresztyén Világ (V.) – Eszkatológiai antropológia konferencia, Debrecen
2017. március 10. “Traitor or friend? Reassessing the Judas tradition according to the Gospel of Mark“ [“Áruló vagy barát? A Júdás-tradíció újraértékelése Márk evangéliuma alapján” – angol nyelven], Teológus Tavasz, Debrecen


Egyesületi tagság
2020- Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány, Felügyelő Bizottság – tag
2021- Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága – tag
2022- Magyar Cserkészszövetségek Fóruma – alelnök
2019-2022 Magyar Cserkészszövetség – országos elnök
2020-2022 Magyar Cserkészszövetségek Fóruma, Összmagyar Cserkésziroda – igazgató
2018-2022 Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Ifjúsági Bizottság – tag, a Magyarországi Református Egyház delegáltjaként
2019-2022 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa – tag, a Magyarországi Református Egyház delegáltjaként
2018-2021 Magyar Ifjúsági Konferencia – közgyűlési alkotó tag, a Magyarországi Református Egyház képviselője
2014-2018 Magyar Cserkészszövetség IX. Észak-alföldi Cserkészkerület – kerületi elnökség tagja (kerületi vezetőtiszt: 2014-2017, kerületi elnök: 2017-2018)


Ösztöndíjak, díjak, elismerések
2016-2017 MRE Zsinati ösztöndíj / Miller and Dalziel Scholarship, School of Divinity, University of Edinburgh (egy éves mesterképzés, New College, Edinburghi Egyetem)
2013 Kőrösi Csoma Sándor Program Ösztöndíj (6 hónap Ausztráliában)
2010-2011 St Mary's ösztöndíj (egy éves ösztöndíjas teológiai- és vallástudományi tanulmányok, King's College, Londoni Egyetem)


Publikációk
MTMT link: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10077389

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

Galéria

 

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ