Dr. Antalóczy Péter

E-mail:
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1996
Tudományág:
Disszertáció címe:

Felsőfokú tanulmányok (végzettség, oklevél kiállítója, oklevél kiállításának éve)

Master of Business Administration (MBA), Warsaw Management University, 2018
végrehajtásjogi szakjogász, Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 2018
jogi diploma, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, 2002
kánonjogász Phd, Pontificia Studiorum Universitas A S. Thoma AQ. In Urbe (Róma), Facultas Iuris Canonici, 1996
teológus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Teológiai Kar (Budapest) – Pontificia Studiorum Universitas A S. Thoma AQ. In Urbe (Róma), 1992
állategészségügyi üzemmérnök, Állatorvostudományi Egyetem Állategészségügyi Kar, Hódmezővásárhely, 1983

További végzettség

bírósági végrehajtói szakvizsga (2017)
külügyi szakvizsga (2015)
jogi szakvizsga (2009)
közigazgatási szakvizsga (2004)

Felsőoktatási minőségbiztosítási szakértő
Felsővezetői Akadémia (KPMG–BME)
Jogalkotástan, jogszabályszerkesztés (Corvinus Egyetem)

Munkatapasztalat

Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Szociális és Egészségtudományi Kar
Intézet: Szociális Munka és Diakónia Intézet
Tanszék: Diakónia és Keresztyén Szociális Tanulmányok Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

További munkatapasztalat

2018–2022  Károli Gáspár Református Egyetem, Szociális és Egészségtudományi Kar, habilitált egyetemi docens, kari minőségbiztosítási vezető
2015–2017  Római Magyar Nagykövetség, külgazdasági attasé
2011–2014  Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék, tanszékvezető
2011–2014  Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, dékán
2011–2011  Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, dékánhelyettes
2008–2009  Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, Jogi, Közigazgatási és Koordinációs Főosztály, főtanácsos
2004–    Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, egyetemi docens,
2000–2008  Országgyűlés Hivatala, Bizottsági Főosztály, vezető tanácsos
1996–2000  Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Kánonjogi Posztgraduális Intézet, egyetemi docens, intézetvezető-helyettes
Kutatási programkoordináció:
NTP-OKA-XXII-020
Projekt címe: A felsőoktatási intézmények karain és tanszékein működő, tehetséggondozó műhelyek és a tudományos diákköri tevékenység keretében működő kutatóműhelyek támogatása.
NTP-TDK-11-A-0030
Projekt címe: A lét és a nemlét között ott áll a keletkezés. A tanuló keletkezőben lévő tudós.
TÁMOP 4.2.2.B-10/1
Projekt címe: A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen.
CTT-Creative Teacher Training (LLP EU Projekt) 2013
Projekt címe: Az integrált oktatás elősegítése Magyarország és az EU közoktatásában a közösségi nevelés fejlesztése céljából különös tekintettel a környezettudatos életmódra.
Projektrészvétel:
KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15
Projekt címe: A jó kormányzást megalapozó közszolgálatfejlesztés.
Szerkesztőbizottsági tagságok:
Károli Könyvek tanulmánykötet sorozat
Studia Caroliensia tanulmánykötet sorozat
Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico – Politicarum tanulmánykötet sorozat
Állam-és Jogtudomány folyóirat (2011-2015)
Fontosabb nemzetközi konferenciák szervezése:
Organized and corporate crime in Europe ( Catania, 2018. 04.19. – Budapest, 2018. 06.21.)
Együttműködő partnerek: Università di Catania, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Contraffazione e lotta alle informazioni ingannevoli (Róma, 2016)
Együttműködő partnerek: Università di Roma „La Sapienza”, olasz hatóságok és szakmai szervezetek
Legal thought contribution in building of legislation (Szabadka, 2013)
Együttműködő partner: International University of Novi Pazar, Szerbia
Serbia through the harmonization process of its legislation with the legislation of the EU countries
(Szabadka, 2012)
Együttműködő partner: International University of Novi Pazar, Szerbia
 
Eddigi oktatói tevékenység, oktatott tantárgyak

2018–2020  Management University, Varsó/Pozsony, rendkívüli egyetemi tanár
2015–2017  Magyarország UNIDROIT  képviselője
2013–2014  Roma Kutató Központ, kutatási programkoordinátor
2013–2014  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Vezető- és Továbbképzési Intézet, tananyagfejlesztő és kutatási programkoordinátor
2011–2015  Dósa Elek Jogelméleti és Jogtörténeti Kutatóműhely, alapító, kutatóműhelyvezető 

Díjak, elismerések

Hűségért Emlékérem, Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (2014)
Dr. Dobos János Emlékérem, Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete (2013)
Dicsérő Oklevél, Vitézi Rend Magyarországi Törzskapitánya (2013)
MTA akadémiai könyv- és folyóirat-kiadási támogatási pályázat (2013)
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Ezüst Emlékérme (2008)
OTKA-pályázat (2002)
MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (1999)
MTA Debreceni Akadémiai Bizottság, Tudományos Díj (1997)

Publikációk
MTMT:

Következő események
Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

Galéria

 

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ