Elmarad a tavaszi sportnap

RK/1089/2024

 

REKTORI HATÁROZAT

2024. április 24. (szerdai) napjára oktatási szünetet rendelek el a Károli Gáspár Református Egyetem valamennyi Karán.

 

INDOKOLÁS

A Károli Gáspár Református Egyetem 2024. április 24-én megrendezni tervezett Sportnapja az időjárási viszonyokra és az esetlegesen felmerülő balesetveszélyre való tekintettel elmarad. Az oktatási szünet elrendelését az előzetes tájékoztatásnak megfelelően, a körülmények megváltozása ellenére szükségesnek tartom, figyelemmel arra, hogy a Karok erre a napra oktatást nem terveztek.

A Tanulmányi és vizsgaszabályzat 42. § (4) bekezdése alapján a rektor tanévenként legfeljebb 12 nap oktatási szünetet engedélyezhet, hatáskörömet és illetékességemet erre figyelemmel állapítottam meg.

 

Budapest, 2024. április 22.

Prof. Dr. Trócsányi László Henrik s.k.
rektor

Következő események
Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

Galéria

 

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ