Tájékoztató a 2022/2023. tanévre felvetteknek

Kedves Leendő Hallgatónk!

Köszöntjük Önt a Károli Gáspár Református Egyetem Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar hallgatói között!

Tájékoztatjuk, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem szenátusának 143/2022. (VI.10.) számú határozata alapján a Szociális és Egészségtudományi Kar neve 2022. augusztus 1-jétől Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Karra változik.

Tájékoztatjuk, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusának 143/2022. (VI.10.) sz. határozata alapján az emberi erőforrások alapképzési szakot, a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakot és a kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzési szakot 2022. augusztus 1-jétől a Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar gondozza. A képzések a felvételi tájékoztatóban meghirdetett feltételek mentén kerülnek megszervezésre.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a 2022/2023. tanévre szóló beiratkozással kapcsolatos teendőiről:

A beiratkozás időpontjai:

Képzés

Munkarend

Időpont

Terem

Emberi erőforrások BA

nappali

2022. augusztus 25.

9:00 óra

ÁJK I. em. 108. terem

Gazdálkodási és menedzsment BA

nappali

2022. augusztus 25.

9:00 óra

ÁJK I. em. 105. terem

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

nappali

2022. augusztus 25.

13:00 óra

ÁJK I. em. 102. terem

Ápolás és betegellátás, szociális munka, szociálpedagógia (Budapest)

nappali

2022. augusztus 26.

10.00 óra

GESZK 39.

Emberi erőforrások BA

levelező

2022. augusztus 30.

9:00 óra

ÁJK I. em. 108. terem

Gazdálkodási és menedzsment BA

levelező

2022. augusztus 30.

9:00 óra

ÁJK I. em. 105. terem

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

levelező

2022. augusztus 30.

13:00 óra

ÁJK Mfsz 02.

Emberi erőforrások, gazdálkodási menedzsment alapképzési szakok, kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzésre PÓTFELVÉTELI eljárásban felvettek, valamint aki augusztus 25-én, 29-én nem iratkozott be

nappali, levelező

2022. szeptember 01. 9:00 óra

ÁJK I. em. 108., 105., 102., Mfsz 02. termek

Szociális munka, szociálpedagógia (Budapest), valamint a PÓTFELVÉTELI eljárásban felvettek

levelező
(2022P: levelező, nappali)

2022. szeptember 02. 10.00 óra

GESZK 39.

Szociális munka, szociálpedagógia (Kecskemét), valamint a PÓTFELVÉTELI eljárásban felvettek

levelező
(2022P: levelező, nappali)

2022. szeptember 03. 10.00 óra

Kecskemét,
Kaszap u 6-14.,
VI. ép. 120.

Diakónia (Nagykőrös)

levelező

2022. szeptember 04. 10.00 óra

Nagykőrös,
Hősök tere 5.

 

Beiratkozási helyszínek:

 1. Budapesti képzések:
  • a. 1042 Budapest, Viola utca 3-5., 39-es terem (GESZK 39.)
  • b. 1042 Budapest, Viola utca 2-4. 102, 105, 108. terem (ÁJK)
 2. Kecskeméti képzések: 6000 Kecskemét, Kaszap István utca 6-14., VI. épület 120. terem
 3. Nagykőrösi képzések: Nagykőrös, Hősök tere 5.

 

Kérjük, hogy a fentieknek megfelelően pontosan érkezzen! A beiratkozás gyors és zökkenőmentes lebonyolítása érdekében az alábbi dokumentumokat hozza magával:

 • 2 db igazolványkép (hátoldalára kérjük felírni nevét, képzését olvashatóan),
 • eredeti nyelvvizsga-bizonyítvány + másolata, (amennyiben rendelkezik vele)
 • eredeti érettségi bizonyítvány/oklevél + másolata,
 • személyazonosító igazolvány + másolata,
 • lakcímkártya + másolata,
 • adószám, TAJ szám + másolata,
 • számlavezető bank megnevezése, bankszámlaszáma
 • amennyiben rendelkezik felsőfokú oklevéllel (és ez alapján nyert felvételt) eredeti
 • oklevél (magyar – angol) + másolata (magyar – angol).
 • Amennyiben a felvételi eljárás során többletpontra volt jogosult, akkor a többletpontra jogosultságot megalapozó dokumentum(ok) másolatát is kérjük csatolni!

 

Amennyiben Ön külföldi állampolgár, akkor a fentieken kívül szükséges

 • a tartózkodási engedély és
 • a nemzetközi biztosítási kártya (és ezek másolata).

 

Az igazolványkép feltöltése a NEPTUN rendszerben is szükséges a beiratkozást megelőzően az alábbi módon:

 • Igazolványkép feltöltés kérvény leadása

 

Beiratkozás csak személyesen, a fent felsorolt dokumentumok hiánytalan bemutatásával és a 2022/2023. tanév 1. félévére kiírt önköltség – a NEPTUN egységes tanulmányi rendszerben történő - teljesítésével lehetséges!

Hallgatói jogviszonyának és a tanulmányi előmenetelének nyomon követésére az Egyetem a NEPTUN egységes tanulmányi rendszert (továbbiakban: NEPTUN) használja. A NEPTUN felhasználó nevét és a jelszavát a felvételi döntésről szóló e-mail üzenetben küldtük meg Önnek 2022. augusztus 1-én. Amennyiben ezt az e-mailt nem kapta meg, kérjük jelezze a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus levelezési címre.

A BEIRATKOZÁS ELŐTT
KÉRJÜK, AKTIVÁLJA TANULMÁNYI PROFILJÁT A NEPTUN-BAN!

A NEPTUN-ba történő belépéshez szükséges kezdeti jelszó első alkalommal az Ön születési dátuma pontok nélkül, csak a 8 számjegy és előtte egy "Ne" szócska (NeÉÉÉÉHHNN). Ezt a kezdeti jelszót belépés után kötelező megváltoztatni. Amennyiben már a KRE-n folytatott tanulmányokat és a kapott NEPTUN kódja ezzel megegyezik, úgy az Ön által beállított jelszóval tud belépni.

A beiratkozási dokumentumokat (beiratkozási lap, képzési szerződés/állami ösztöndíj elfogadásáról szóló nyilatkozat, stb.) a Tanulmányi Osztály fogja Önnek kinyomtatni, melyeket a beiratkozáskor kell ellenőriznie és aláírnia!

A papíralapú beiratkozást követően az első félévének aktiválását a Tanulmányi Osztály fogja elvégezni, a későbbi félévekben a hallgatónak ezt magának kell megtennie. Tantárgyait és a kurzusait csak ezt követően tudja felvenni!

Amennyiben a 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévét szüneteltetni (passziválni) szeretné, akkor erre csak a papíralapú beiratkozáskor, kérelem benyújtásával van lehetősége! Az erre vonatkozó kérvényt az alábbi linken találja.
https://geszk.kre.hu/index.php/hallgatoinknak/kerelmek-nyomtatvanyok.html

 

PÓTBEIRATKOZÁS

Amennyiben a fent megadott beiratkozási napon nem tud megjelenni, akkor pótbeiratkozásra – különeljárási díj megfizetése mellett – az alábbiak szerint lesz lehetősége:

Pótbeiratkozás ideje:
2022. szeptember 5. (hétfő) – 2022. szeptember 9. (péntek) között
Helye: 1042 Budapest, Viola utca 3-5., Tanulmányi Osztály

Pótbeiratkozásra a Tanulmányi Osztály ügyfélfogadási idejében kerül sor!

Figyelem! A kecskeméti képzési helyre felvételt nyert „hallgatóinknak” a fenti időszakban Budapesten van lehetősége pótbeiratkozásra!

Amennyiben beiratkozási kötelezettségét elmulasztja, kizárólag új felvételi eljárással kerülhet be ismét az Egyetemre (ld. KRE SZMSZ III. Hallgatói Követelményrendszer - Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 30. § (2), (3), (4) bekezdéseit)!

2. ÖNKÖLTSÉG MEGFIZETÉSE

Amennyiben Ön önköltséges képzésre nyert felvételt, akkor a beiratkozásra kizárólag a 2022/2023. tanév 1. (őszi) félév önköltségének megfizetése után, annak igazolásával kerülhet sor!

A 2022. évi általános (és pót) felsőoktatási felvételi eljárásban önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatók által a 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévében fizetendő önköltség összege:

Képzés neve

2022/2023. tanév 1. (őszi) félév önköltsége

Emberi erőforrások BA alapképzési szak nappali munkarend

235.000 Ft

Gazdálkodási és menedzsment BA alapképzési szak, nappali munkarend

240.000 Ft

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzési szak, nappali munkarend

200.000 Ft

Emberi erőforrások BA alapképzési szak levelező munkarend

220.000 Ft

Gazdálkodási és menedzsment BA alapképzési szak levelező munkarend

225.000 Ft

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzési szak levelező munkarend

200.000 Ft

Ápolás és betegellátás alapképzési szak – ápoló szakirány (nappali munkarend)

300.000 Ft

Szociális munka alapképzési szak (nappali, levelező munkarend, minden képzési hely)

225.000 Ft

Szociálpedagógia alapképzési szak (nappali, levelező munkarend, minden képzési hely)

225.000 Ft

Diakónia alapképzési szak (levelező munkarend, Nagykőrös)

157.500 Ft

A képzés önköltségét kizárólag a NEPTUN-on keresztül tudja befizetni!

Az önköltség és a térítési díjak befizetésének technikai részleteit a következő oldalon találja meg: 

http://www.kre.hu/portal/index.php/neptun.html

A banki átutalás elindítását követően – munkaszüneti napokat is figyelembe véve –általában a következő munkanapon a gyűjtőszámlán jelenik meg az átutalt összeg.

A hallgató a 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévre megállapított önköltség összegét – a részletfizetési kedvezményt kérők esetén az első részletet – a beiratkozást megelőző hét utolsó munkanapjáig

Nappali munkarendben: 2022. augusztus 19. (péntek) 12:00 óráig

Levelező munkarendben: 2022. augusztus 26. (péntek) 12.00 óráig

2022. évi pótfelvételi eljárásban felvettek (nappali, levelező):

2022. augusztus 29. (hétfő) 16.00 óráig

köteles megfizetni, teljesítetté tenni a NEPTUNBAN, figyelembe véve a fent leírtakat.
Figyelem! A NEPTUN nem egyenlíti ki magától az aktív tételeket, ez a hallgató feladata és felelőssége!

Részletfizetés iránti kérelem

A részletfizetési kedvezmény iránti kérelem leadási határideje a NEPTUN-ban 2022. augusztus 15. hétfő 23:59 óra.

A Részletfizetési kérelem 2022/23/1 kérvény a NEPTUN-ban az „Ügyintézés – Kérvények menüponton a Kitölthető kérvények” fülön található meg.

Kérelmeket a határidő lejárta után nem áll módunkban elfogadni!

A részletfizetési kérelem elutasítása esetén, annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az önköltség fennmaradó 50%-át be kell fizetnie.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a hallgató minden bejelentkezett – aktív státuszú – félévben köteles megfizetni az adott félév önköltségének teljes összegét, függetlenül attól, hogy vett-e fel tantárgyat, kurzust, illetve, milyen mértékben teljesítette a tanulmányait a félév során.

Számlaigénylés

Az aktuális számlaigénylési tájékoztató feltöltésre került a honlapra és a NEPTUN belépési felületére a Hírekhez és a Letölthető dokumentumokhoz is:

https://neptun.kre.hu/hallgato/login.aspx

A számlaigénylő kérelem megküldés határideje: 2022. augusztus 15. (hétfő) 23:59

 • Az elkészült számlák elektronikusan is elérhetőek a Neptunban a Pénzügyek / Számlák alatt.
 • Utólagos számlaigénylés nem lehetséges!
 • FIGYELEM! A KORÁBBI IDŐSZAK GYAKORLATÁTÓL ELTÉRŐEN A GYŰJTŐSZÁMLÁS BEFIZETÉSSEL MÁR TELJESÍTETT NEPTUN KIÍRÁSRA VONATKOZÓ MUNKÁLTATÓI SZÁMLAIGÉNYLŐT NEM ÁLL MÓDUNKBAN BEFOGADNI, AZAZ MÁR BEFIZETETT PÉNZÜGYI TÉTELRE (ÖNKÖLTSÉG, KÖLTSÉGTÉRÍTÉS, SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEK) UTÓLAG NEM IGÉNYELHETŐ SZÁMLA.

 

Önköltség visszafizetése hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén

 • Ha a hallgató a regisztrációs héten vagy azt megelőzően jelenti be, hogy megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát, és a félévre megállapított önköltséget befizette, kérelmére a befizetett önköltséget vissza kell fizetni.
 • Amennyiben ezt a regisztrációs hetet követően a szorgalmi időszak 3. hetéig (2022. szeptember 24. szombat) teszi meg, úgy a félévre megállapított önköltség 10%-át levonva, a befizetett összeget részére vissza kell fizetni, vagy a következő félévi önköltség összegébe be kell számítani.
 • Egyéb esetekben a befizetett önköltség nem igényelhető vissza, kivéve, ha a hallgatói jogviszony szüneteltetésére egészségügyi okokból került sor. Ebben az esetben az orvosi igazolás és a hallgató kérelme alapján a félévre megállapított önköltség 10%-át levonva, a befizetett összeget részére vissza kell fizetni.
 • A fentiektől minden egyéb esetben a befizetett önköltség az Egyetemet illeti.

 

3. DIÁKHITEL INFORMÁCIÓK

A Diákhitel Központ Zrt. által kínált kedvező kamatozású, szabad felhasználású Diákhitel1-ről, valamint a képzési költségek finanszírozására fordítható kamatmentes Diákhitel2-ről bővebb információt itt olvashat:
https://diakhitel.hu/golyavagyok/
Diákhitel szórólap

Amennyiben a képzés önköltségét Diákhitelből kívánja finanszírozni, akkor arra csak a Diákhitel2 alkalmas. A NEPTUN rendszerben a kiírt önköltséghez a Diákhitel2 szerződésszámának rögzítési határideje:

2022. augusztus 26. (péntek) 12:00 óra.

4. MAGYAR ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJ NYILATKOZAT

Ha Ön állami ösztöndíjjal támogatott képzésre nyert felvételt, akkor a beiratkozás feltétele, hogy a beiratkozáskor nyilatkozik a képzés feltételeinek vállalásáról.

A magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos információk és dokumentumok elérhetőek az alábbi linkeken: 

https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij
Magyar Állami Ösztöndíj részletes tájékoztató
Magyar Állami Ösztöndíj besorolási döntés melléklet
Hungarian State grant

Kérjük, hogy a beiratkozás előtt a fenti dokumentumokat mindenképpen tanulmányozza át!

 

5. KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉS

Amennyiben Ön kollégiumi elhelyezést szeretne igénybe venni, akkor annak igénylésére NEPTUN-ban van lehetősége:

2022. augusztus 1. napjától 2022. augusztus 10. napján 16 óráig.

A „Kollégiumi felvételi kérelem első évfolyamos hallgatók részére 2022/23/1” kérvény 2022. augusztus 1-jétől elérhető a Neptun rendszerbe történt belépést követően az Ügyintézés/Kérvények menüpontban.  A kérelmet a Neptun rendszerben lehet kitölteni, valamint a szükséges csatolmányokat is ott kell feltölteni.

 

6. ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉS, FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ

Az egyetemi tanulmányok során a fogyatékosság igazolásáról, a fogyatékosság miatt igénybe vehető kedvezményekről az alábbi, hallgatóinknak készült összefoglalóból tájékozódhat. Célunk, hogy támogassuk fogyatékossággal élő hallgatóinkat egyetemi életükben, tanulmányaikban.
http://www.kre.hu/portal/index.php/hallgatoknak/fogyatekossaggal-elok.html

 

7. TŰZVÉDELMI MEGELŐZŐ ISMERETEK HALLGATÓK RÉSZÉRE

http://www.kre.hu/portal/index.php/home/tuzvedelem/kre-tuzvedelmi-megelozo-ismeretek-hallgatok-reszere.html

 

TOVÁBBI TANULMÁNYI INFORMÁCIÓK

EGYETEMI TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGEK:

Budapesten: 2022. szeptember 5. (hétfő) 10.00 óra
Helyszín: Budapesti Kálvin téri Református Templom
(1091 Budapest, Kálvin tér 7.)

Nagykőrösön: 2022. szeptember 4. (vasárnap) 10.00 óra
Helyszín: Nagykőrösi Református Templom
(2750 Nagykőrös, Szabadság tér)

Kecskeméten: 2022. szeptember 9. (péntek) 10:00 óra
Helyszín: Kecskeméti Református Templom
(6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.)


 

A 2022/2023. tanév 1. (őszi) félév időbeosztása:

Regisztráció és bejelentkezés:
2022. szeptember 5. (hétfő) 16:00 - 2022. szeptember 18. (vasárnap) 23:59

Tantárgyfelvételi időszak:
2022. szeptember 5. (hétfő) 16:00 - 2022. szeptember 23. (péntek) 16:00

Szorgalmi időszak:
2022. szeptember 5. (hétfő) – 2022. december 17. (szombat)

Az első tanítási nap
nappali munkarendben: 2022. szeptember 12.

Emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakok, kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés levelező tagozaton órarend szerint.

A levelező munkarendű szociális munka, szociálpedagógia és diakónia alapképzések konzultációs hétvégéi, minden képzési helyszínen:

1.

2022. szeptember 23-24.

2.

2022. október 7-8.

3.

2022. november 11-12.

4.

2022. november 25-26.

5.

2022. december 9-10.

Vizsgaidőszak:
2022. december 19. (hétfő) – 2023. február 4. (szombat)

A tanév részletesebb időbeosztását megtalálja a Kar honlapján a Hallgatóinknak/Tanév rendje menüpontban https://geszk.kre.hu/index.php/hallgatoinknak/tanev-rendje.html.

A beiratkozással kapcsolatos kérdéseit e-mailben vagy telefonon is felteheti a Tanulmányi Osztály munkatársai részére:

Orosz Mónika
tanulmányi ügyintéző 

telefon: +36 30 574 5215
(csak ügyfélfogadási időben)
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Postacím: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.

Ápolás és betegellátás alapképzési szak

Diakónia alapképzési szak

Szociális munka alapképzési szak

Szociálpedagógia alapképzési szak

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Bartha Ariana
tanulmányi ügyintéző 

telefon: +36 30 173 8140
(csak ügyfélfogadási időben)
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Postacím: 1042 Budapest, Viola u. 3-5.

Emberi erőforrás alapképzési szak

Gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:

Ügyfélfogadás a beiratkozási időszak alatt – 2022. augusztus 22 – 2022. szeptember 3. – nem lesz!

Budapesti képzési helyszín – 1042 Budapest, Viola u. 3-5., Fsz. 21.

Hétfő

13.00 – 15.00

Kedd

8.30 – 12.00

13.00 – 15.00

Szerda

Csütörtök

8.30 – 12.00

Péntek

8.30 – 12.00

12.30 – 14.00

Szombat

8.30 – 12.30

 

 

Nagykőrösi képzési helyszín

2750 Nagykőrös, Hősök tere 5., II. emelet Diakónia 3.

Kecskeméti képzési helyszín

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14., VI. épület

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

10.00 — 13.00

Ügyfélfogadás: a nagykőrösi és kecskeméti képzések esetében KECSKEMÉTEN, pénteki napon csak a levelezős konzultációs hétvégéken.

Ügyfélfogadási időn kívül tanulmányi ügyintézés a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen lehetséges

 

Budapest, 2022. augusztus 1. 

Károli Gáspár Református Egyetem
Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar
Tanulmányi Osztály

Következő események
Napi biztatás

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont