Tájékoztató a 2021/2022. tanévre felvetteknek

Kedves Leendő Elsőéves Hallgató!

Köszöntjük a Károli Gáspár Református Egyetem Szociális és Egészségtudományi Karán!
A Károli Gáspár Református Egyetem Szociális és Egészségtudományi Karának 2021/2022. tanév 1. félévében kezdődő tanulmányaival, a beiratkozással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.


1. BEIRATKOZÁS

A sikeres felvételi eljárást követően a Károli Gáspár Református Egyetemen a hallgatói jogviszonya a beiratkozással jön létre, ezért a beiratkozáson való részvétel kötelező!

A beiratkozásra az alábbiak szerint kerül sor:


BUDAPESTI képzési hely:

Helyszín: 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.

Nappali munkarend

2021. augusztus 30., hétfő 10.00 óra

Ápolás és betegellátás alapképzési szak

Beiratkozás

Tanulmányi tájékoztató

Szociális munka alapképzési szak

Szociálpedagógia alapképzési szak

Levelező munkarend

2021. augusztus 30., hétfő 16.30 óra

Szociális munka alapképzési szak

Beiratkozás

Tanulmányi tájékoztató

Szociálpedagógia alapképzési szak


NAGYKŐRÖSI képzési hely:

Helyszín: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.

Levelező munkarend

2021. augusztus 31., kedd 16.30 óra

Diakónia alapképzési szak

Beiratkozás

Tanulmányi tájékoztató


KECSKEMÉTI képzési hely:

Helyszín: 6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

Levelező munkarend

2021. szeptember 1., szerda 16.30 óra

Szociális munka alapképzési szak

Beiratkozás

Tanulmányi tájékoztató

Szociálpedagógia alapképzési szak


A beiratkozás az alábbi dokumentumokat hozza magával:

 • 2 igazolványkép (hátoldalára kérjük felírni nevét, képzését olvashatóan),
 • eredeti nyelvvizsga-bizonyítvány + másolata, (amennyiben rendelkezik vele)
 • eredeti érettségi bizonyítvány/oklevél + másolata,
 • személyazonosító igazolvány + másolata,
 • lakcímkártya + másolata,
 • adószám, TAJ szám + másolata,
 • számlavezető bank megnevezése, bankszámlaszáma
 • amennyiben rendelkezik felsőfokú oklevéllel (és ez alapján nyert felvételt) eredeti oklevél (magyar – angol) + másolata (magyar – angol).

Amennyiben Ön külföldi állampolgár, akkor a fentieken kívül szükséges

 • a tartózkodási engedély és
 • a nemzetközi biztosítási kártya (és ezek másolata).

Beiratkozás csak személyesen, a fent felsorolt dokumentumok hiánytalan bemutatásával és az önköltség – a Neptun egységes tanulmányi rendszerben történő - teljesítésével lehetséges!

Hallgatói jogviszonyának és a tanulmányi előmenetelének nyomon követésére az Egyetem a NEPTUN egységes tanulmányi rendszert (továbbiakban: NEPTUN) használja. A NEPTUN felhasználó nevét és a jelszavát a felvételi döntésről szóló e-mail üzenetben küldtük meg Önnek 2021. július 23-án. Amennyiben ezt az e-mailt nem kapta meg, kérjük jelezze a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus levelezési címre.

A BEIRATKOZÁS ELŐTT
KÉRJÜK, AKTIVÁLJA TANULMÁNYI PROFILJÁT A NEPTUN-BAN!

A NEPTUN-ba történő belépéshez szükséges kezdeti jelszó első alkalommal az Ön születési dátuma pontok nélkül, csak a 8 számjegy és előtte egy "Ne" szócska (NeÉÉÉÉHHNN). Ezt a kezdeti jelszót belépés után kötelező megváltoztatni. Amennyiben már a KRE-n folytatott tanulmányokat és a kapott NEPTUN kódja ezzel megegyezik, úgy az Ön által beállított jelszóval tud belépni.

Az igazolványképet kérjük feltölteni a NEPTUN rendszerbe a beiratkozást megelőzően az alábbi módon: itt található
Amennyiben az adataiban változás történt, akkor annak módosítását a NEPTUN-ban kezdeményezheti 2021. augusztus 22. (vasárnap) 23:59 óráig az alábbi módon: itt található

A beiratkozási dokumentumokat a Tanulmányi Osztály fogja Önnek kinyomtatni, melyeket a beiratkozáskor kell ellenőriznie és aláírnia!

A papíralapú beiratkozást követően az első félévének aktiválását a Tanulmányi Osztály fogja elvégezni, a későbbi félévekben a hallgatónak ezt magának kell megtennie. Tantárgyait és a kurzusait csak ezt követően tudja felvenni!

Amennyiben a 2021/2022. tanév 1. (őszi) félévét szüneteltetni (passziválni) szeretné, akkor erre csak a papíralapú beiratkozáskor, kérelem benyújtásával van lehetősége! Az erre vonatkozó kérvényt az alábbi linken találja.
https://szek.kre.hu/index.php/hallgatoinknak/kerelmek-nyomtatvanyok.html


PÓTBEIRATKOZÁS

Amennyiben a fent megadott beiratkozási napon nem tud megjelenni, akkor pótbeiratkozásra – különeljárási díj megfizetése mellett – az alábbiak szerint lesz lehetősége:

Pótbeiratkozás ideje: 2021. szeptember 6. (hétfő) – 2021. szeptember 10. (péntek) között

Helye:

 • Budapesti képzési helyszín: 1146 Budapest, Tanulmányi OsztályDózsa György út 25-27., Tanulmányi Osztály
 • Kecskeméti képzési helyszín: 6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14., Tanulmányi Osztály
 • Nagykőrösi képzési helyszín: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5., Tanulmányi osztály

Mind a három képzési helyszínen az ott érvényes ügyfélfogadási időben tud eleget tenni a beiratkozásának!

Amennyiben beiratkozási kötelezettségét elmulasztja, kizárólag új felvételi eljárással kerülhet be ismét az Egyetemre (ld. KRE SZMSZ III. Hallgatói Követelményrendszer - Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 30. § (2), (3), (4) bekezdéseit)!


2. ÖNKÖLTSÉG MEGFIZETÉSE

Amennyiben Ön önköltséges képzésre nyert felvételt, akkor a beiratkozásra kizárólag a 2021/2022. tanév 1. (őszi) félév önköltségének megfizetése után, annak igazolásával kerülhet sor!

A 2021. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatók által a 2021/2022. tanév 1. (őszi) félévében fizetendő önköltség összege:

Képzés neve

2021/2022. tanév 1. (őszi) félév önköltsége

Ápolás és betegellátás alapképzési szak – ápoló szakirány (nappali munkarend)

300.000 Ft

Szociális munka alapképzési szak

(nappali, levelező munkarend, minden képzési hely)

225.000 Ft

Szociálpedagógia alapképzési szak

(nappali, levelező munkarend, minden képzési hely)

225.000 Ft

Diakónia alapképzési szak

(levelező munkarend, Nagykőrös)

140.000 Ft

A képzés önköltségét kizárólag a NEPTUN-on keresztül tudja befizetni!

Az önköltség és a térítési díjak befizetésének technikai részleteit a következő oldalon találja meg: 

http://www.kre.hu/portal/index.php/neptun.html

A banki átutalás elindítását követően –munkaszüneti napokat is figyelembe véve –általában a következő munkanapon a gyűjtőszámlán jelenik meg az átutalt összeg.

A hallgató a 2021/2022. tanév 1. (őszi) félévre megállapított önköltség összegét – a részletfizetési kedvezményt kérők esetén az első részletet – a beiratkozást megelőző hét utolsó munkanapjáig

2021. augusztus 27. (péntek) 12:00 óráig

köteles megfizetni, teljesítetté tenni a NEPTUNBAN, figyelembe véve a fent leírtakat.
Figyelem! A NEPTUN nem egyenlíti ki magától az aktív tételeket, ez a hallgató feladata és felelőssége!


Részletfizetési kedvezmény

A részletfizetési kedvezmény iránti kérelem leadási határideje a NEPTUN-ban 2021. augusztus 23. hétfő 23:59 óra.

A Részletfizetési kérelem 2021/22/1 kérvény a NEPTUN-ban az „Ügyintézés – Kérvények menüponton a Kitölthető kérvények” fülön található meg.

Kérelmeket a határidő lejárta után nem áll módunkban elfogadni!

A részletfizetési kérelem elutasítása esetén, annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az önköltség fennmaradó 50%-át be kell fizetnie.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a hallgató minden bejelentkezett – aktív státuszú – félévben köteles megfizetni az adott félév önköltségének teljes összegét, függetlenül attól, hogy vett-e fel tantárgyat, kurzust, illetve, milyen mértékben teljesítette a tanulmányait a félév során.


Számlaigénylés

Az aktuális számlaigénylési tájékoztató feltöltésre került a honlapra és a NEPTUN belépési felületére a Hírekhez és a Letölthető dokumentumokhoz is:

https://neptun.kre.hu/hallgato/login.aspx

A számlaigénylő kérelem megküldés határideje: 2021. augusztus 15. (vasárnap) 23:59

 • Amennyiben a számlaigénylő lap a fent jelzett határidőt követően érkezik be, akkor fennáll annak a veszélye, hogy a számlázás, valamint a számla kiegyenlítésének feldolgozása meghaladhatja a regisztrációs hét kezdetét, mely a hallgató félévre történő bejelentkezését akadályozhatja.
 • Az elkészült számlák elektronikusan is elérhetőek a Neptunban a Pénzügyek / Számlák alatt.
 • Utólagos számlaigénylés - nem lehetséges!
  FIGYELEM! A KORÁBBI IDŐSZAK GYAKORLATÁTÓL ELTÉRŐEN A GYŰJTŐSZÁMLÁS BEFIZETÉSSEL MÁR TELJESÍTETT NEPTUN KIÍRÁSRA VONATKOZÓ MUNKÁLTATÓI SZÁMLAIGÉNYLŐT NEM ÁLL MÓDUNKBAN BEFOGADNI, AZAZ MÁR BEFIZETETT PÉNZÜGYI TÉTELRE (ÖNKÖLTSÉG, KÖLTSÉGTÉRÍTÉS, SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEK) UTÓLAG NEM IGÉNYELHETŐ SZÁMLA.

Önköltség visszafizetése hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén

 • Ha a hallgató a regisztrációs héten vagy azt megelőzően jelenti be, hogy megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát, és a félévre megállapított önköltséget befizette, kérelmére a befizetett önköltséget vissza kell fizetni.
 • Amennyiben ezt a regisztrációs hetet követően a szorgalmi időszak 3. hetéig ( szeptember 25. szombat) teszi meg, úgy a félévre megállapított önköltség 10%-át levonva, a befizetett összeget részére vissza kell fizetni, vagy a következő félévi önköltség összegébe be kell számítani.
 • Egyéb esetekben a befizetett önköltség nem igényelhető vissza, kivéve, ha a hallgatói jogviszony szüneteltetésére egészségügyi okokból került sor. Ebben az esetben az orvosi igazolás és a hallgató kérelme alapján a félévre megállapított önköltség 10%-át levonva, a befizetett összeget részére vissza kell fizetni.
 • A fentiektől minden egyéb esetben a befizetett önköltség az Egyetemet illeti.

 
3. DIÁKHITEL INFORMÁCIÓK

A Diákhitel Központ Zrt. által kínált kedvező kamatozású, szabad felhasználású Diákhitel1-ről, valamint a képzési költségek finanszírozására fordítható kamatmentes Diákhitel2-ről bővebb információt itt olvashat:
https://diakhitel.hu/golyavagyok/
Diákhitel szórólap

Amennyiben a képzés önköltségét Diákhitelből kívánja finanszírozni, akkor arra csak a Diákhitel2 alkalmas. A NEPTUN rendszerben a kiírt önköltséghez a Diákhitel2 szerződésszámának rögzítési határideje:

2021. augusztus 27. (péntek) 12:00 óra.


4. MAGYAR ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJ NYILATKOZAT

Ha Ön állami ösztöndíjjal támogatott képzésre nyert felvételt, akkor a beiratkozás feltétele, hogy a beiratkozáskor nyilatkozik a képzés feltételeinek vállalásáról.

A magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos információk és dokumentumok elérhetőek az alábbi linkeken: 

https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij
Magyar Állami Ösztöndíj részletes tájékoztató
Magyar Állami Ösztöndíj besorolási döntés melléklet
Hungarian State grant

Kérjük, hogy a beiratkozás előtt a fenti dokumentumokat mindenképpen tanulmányozza át!


5. KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉS

Amennyiben Ön kollégiumi elhelyezést szeretne igénybe venni, akkor annak igénylésére NEPTUN-ban van lehetősége

2021. augusztus 10. (kedd) 23:59-ig.

A kérvényt a Neptun-ban (belépés után) az Ügyintézés/Kérvények menüben találják, a pályázatot itt tudják kitölteni, a szükséges csatolmányokat itt tudják feltölteni.


6. ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉS, FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ

Az egyetemi tanulmányok során a fogyatékosság igazolásáról, a fogyatékosság miatt igénybe vehető kedvezményekről az alábbi, hallgatóinknak készült összefoglalóból tájékozódhat. Célunk, hogy támogassuk fogyatékossággal élő hallgatóinkat egyetemi életükben, tanulmányaikban.
http://www.kre.hu/portal/index.php/hallgatoknak/fogyatekossaggal-elok.html


7. TŰZVÉDELMI MEGELŐZŐ ISMERETEK HALLGATÓK RÉSZÉRE

http://www.kre.hu/portal/index.php/home/tuzvedelem/kre-tuzvedelmi-megelozo-ismeretek-hallgatok-reszere.html

 

TOVÁBBI TANULMÁNYI INFORMÁCIÓK

EGYETEMI TANÉVNYITÓ:

Budapesten: 2021. szeptember 6. (hétfő) 10:00 óra
Helyszín: Pozsonyi Úti Református Egyházközség Hálaadás Temploma
(1133 Budapest, Pozsonyi út 58.)

Nagykőrösön: 2021. szeptember 5. (vasárnap)
Helyszín: Nagykőrösi Református Templom
(2750 Nagykőrös, Szabadság tér)

Kecskeméten: 2021. szeptember 11. (szombat) 11:00 óra
Helyszín: Kecskeméti Református Templom
(6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.)

A 2021/2022. tanév 1. (őszi) félév időbeosztása:

Regisztráció és tantárgyfelvétel: 2021. szeptember 6. (hétfő) 16:00 – 2021. szeptember 19. (vasárnap) 23:59

Szorgalmi időszak: 2021. szeptember 6. (hétfő) – 2021. december 18. (szombat)

Vizsgaidőszak: 2021. december 18. (szombat) – 2022. február 5. (szombat)

A tanév részletesebb időbeosztását megtalálja a Kar honlapján a Hallgatóinknak/Tanév rendje menüpontban (https://szek.kre.hu/index.php/hallgatoinknak/tanev-rendje.html).

A beiratkozással kapcsolatos kérdéseit e-mailben vagy telefonon is felteheti a Tanulmányi Osztály munkatársai részére:

          e-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

          telefon: +36-30-574-5215 (Budapest: szociális munka; szociálpedagógia alapképzési szakok)
                      +36-30-173-8140 (Budapest: ápolás és betegellátás alapképzési szak – ápoló szakirány)
                      +36-30-164-2216 (Kecskemét: szociális munka; szociálpedagógia alapképzési szakok)
                      +36-30-155-5972 (Nagykőrös: diakónia alapképzési szak)


Budapest, 2021. augusztus 3.

Tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!

Károli Gáspár Református Egyetem

Szociális és Egészségtudományi Kar

Tanulmányi Osztály munkatársai

Következő események


Napi biztatás

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont